Ditt kundenummer har 13 siffer, og står oppført på din etikett. Passord er postnummeret til besøksadressen

kundenummer
     


Informasjon

Det er nå et krav at alle sekker med pantegods kan spores elektronisk. Da må de være utstyrt med unik strekkode og RFID brikke. Hvis det brukes sekker som ikke tilfredsstiller dette kravet, vil ikke transportøren ta de med.

Følgende sekker har unik strekkode og RFID brikke, og er godkjent:
- Infinitum sekk halvpall, EPD nr. 2907715
- Infinitum sekk helpall, EPD nr. 4218525

Begge disse sekkene har firkantform, er tette, sterke og stabile. De settes i stativ i panteautomaten og brukes uten pappkartong. Sekkene er utstyrt med integrert lukke-tape; tapen har innebygget unik strekkode og RFID brikke.

Følgende sekk utstyres med strips der utsalgsstedet skal klistre på sin etikett. Etiketten har unik strekkode og RFID brikke. Sekken er godkjent når denne brukes.
- Infinitum sekk manuelt utsalgssted, EPD nr. 2533529


Disse produktene kan bestilles direkte på Infinitums hjemmesider, og leveres av Bring på døren eller til nærmeste postkontor:

Infinitum sekk halvpall. Dette er sekken som svært mange butikker bruker. Den er formsydd, firkantet, sterk og formstabil, og lukkes med integrert tape. Den står i rullebrett stativ i panteautomaten, og settes på pall når den er full og lukket. Pappkasse brukes ikke. Unik strekkode og RFID brikke er innebygget i lukketapen.

Infinitum sekk helpall. Samme bruksmåte som Infinitum sekk halvpall, men tilpasset panteautomater med helpall skap.

Infinitum sekk manuelt utsalgssted. Brukes av butikker, kiosker og andre som ikke har panteautomat (eller de få butikkene som har automat som ikke komprimerer). Brukes med lukke-strips som følger med sekken; man kan også bestille ekstra strips. Utsalgsstedet skal klistre på sin egen unike etikett på stripsen. Etiketten har unik strekkode og RFID, og bestilles fra Infinitum. Denne sekken kan også brukes i Tomra T600 automater som ikke har blitt oppgradert til Infinitum sekk halvpall.

Infinitum innsamlingsbeholder. Beholder i papp som brukes på idrettsarrangementer etc., for å samle inn panteflasker og –bokser fra publikum. Flasker og bokser panter arrangøren selv i butikken.

NB: det er bare Infinitum sekk halvpall, Infinitum sekk helpall og Infinitum sekk manuelt utsalgssted (med lukke-strips og etikett) som har unik strekkode, og som derfor kan registreres elektronisk. Det er et krav at alt pantegods er pakket i sekker som kan spores elektronisk. Transportøren vil ikke hente pantegods dersom det ikke kan skannes.


© Infinitum 2014-2021